Блудният син – Драматизация по библейска новозаветна притча

Средновековен манастир – „Свети Йоан Предтеча“ – Гр. Кърджали – Драматизация по библейска новозаветна притча за Блудния син

Начало

Публикувай коментар

Трябва да бъдете ъхтеха в те за да публикувате коментар .