МИЛОСТИНЯ ЗА ХРАМА – НАЧИНИ ЗА ДАРЕНИЕ

ДАРЕНИЕ

За да дарите чрез банков превод, моля преведете дарението си по следната сметка на Средновековен манастир „Св.Йоан Предтеча”

Банкова сметка в лева:

Титуляр : Средновековен манастир „Св. Йоан Предтеча”

РАЙФАЙЗЕНБАНК офис Кърджали

БАНКОВ КОД: BIC: RZBB BGSF

Сметка в лева: IBAN: BG22 RZBB 9155 1006 0431 30

Дарение за манастира

лв.
Информация относно дарителя

За да дарите чрез банков превод, моля преведете дарението си по следната сметка на Средновековен манастир „Св.Йоан Предтеча”

Банкова сметка в лева:

Титуляр : Средновековен манастир „Св. Йоан Предтеча”

РАЙФАЙЗЕНБАНК офис Кърджали

БАНКОВ КОД: BIC: RZBB BGSF

Сметка в лева: IBAN: BG22 RZBB 9155 1006 0431 30

Желана сума за дарението: 50.00 лв.